Skólinn

Tónlistarskólinn í Grafarvogi var stofnaður 1991 af Sigríði Árnadóttur tónmenntakennara og skólastjóra skólans og Wilmu Young fiðlukennara.

Tónlistarskólinn í Grafarvogi býður upp á fjölbreytt tónlistarnám, í formi hóp- eða einkatíma. Skólinn hefur alla tíð stuðst við aðalnámskrá tónlistarskóla og útskrifað fjölda nemenda á grunn-, mið- og framhaldsstigi. Nemendur geta sótt námið í sínu nærumhverfi. Höfuðstöðvar skólans eru við hliðina á Foldaskóla en aðrir kennslustaðir eru Rimaskóli, Húsaskóli, Engjaskóli, Víkurskóli, Ártúnsskóli, Dalskóli, Sæmundarskóli og Bústaðakirkja. Skólinn er því starfræktur í Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal, Árbæ og Fossvogi.

Meginhlutverk skólans er að stuðla að hæfni nemanda til að skapa og leika tónlist en ekki síður til að hlusta og njóta. Skólinn undirbýr nemendur fyrir tónlistariðkun uppá eigin spýtur sem og frekara nám í tónlist og skyldum greinum á mennta- og háskólastigi. Skólinn er skipaður vel menntuðum og metnaðarfullum kennurum sem tileinka sér einstaklingsbundið leiðsagnarnám. Skólinn tryggir nemendum tækifæri til að koma fram á tónleikum og við aðrar uppákomur.

Nánar:

Meginmarkmið Tónlistarskólans í Grafarvogi er að veita almenna tónlistarfræðslu, efla vitund og þekkingu barna á tónlist og auka almenna tónlistariðkun. Markmiði skólans er framfylgt með:

  • Kennslu í sem flestum greinum tónlistar, eftir því sem aðstæður leyfa hverju sinni
  • Fjölbreyttu skilyrði nemenda til að þroska tónlistarhæfileika sína og sköpunargáfu
  • Áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með ýmiskonar samleik
  • Að veita nemendum tækifæri til að koma sem oftast fram, innan skólans sem utan
  • Að undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám í tónlist

Í aðalnámskrá segir að tónlistarskólar gegni fjölbreyttu hlutverki í samfélaginu. Þeim beri að stuðla að öflugu tónlistarlífi jafnframt því að vinna að aukinni hæfni, þekkingu og þroska einstaklingsins. Skólanum ber að taka tillit til mismunandi áhugasviða, getu og þroska nemenda sinna. Kennsluaðferðir og viðfangsefni  þurfa því að vera fjölbreytt og sveigjanleiki í skólastarfi er nauðsynlegur.

Auk tónfræðigreina og forskólanáms er í boði fjölbreytt hljóðfæranám svo sem píanó, gítar, söngur, fiðla, víóla, selló, þverflauta, harmoníka og kontrabassi. Nemendur sem ljúka forskólanámi við skólann hafa að öllu jöfnu forgang að hljóðfæranámi.

Mikil áhersla er lögð á samspil nemenda og hafa margvíslegir samspilshópar og hljómsveitir verið starfræktar á vegum skólans.  Tónleikahald hefur verið öflugt allt frá stofnun skólans og hafa nemendur skólans ávallt verið hvattir til að taka virkan þátt í flutningi tónlistar fyrir áheyrendur.