Skólinn

Stofnendur

Tónlistarskólinn í Grafarvogi var stofnaður 1991 af Sigríði Árnadóttur tónmenntakennara og skólastjóra skólans og Wilmu Young fiðlukennara.

Hlutverk og markmið

Meginmarkmið Tónlistarskólans í Grafarvogi er að veita almenna tónlistarfræðslu, efla vitund og þekkingu barna á tónlist og auka almenna tónlistariðkun. Markmiði skólans er framfylgt með:

  • Kennslu í sem flestum greinum tónlistar, eftir því sem aðstæður leyfa hverju sinni
  • Fjölbreyttu skilyrði nemenda til að þroska tónlistarhæfileika sína og sköpunargáfu
  • Áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með ýmiskonar samleik
  • Að veita nemendum tækifæri til að koma sem oftast fram, innan skólans sem utan
  • Að undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám í tónlist

Í aðalnámskrá segir að tónlistarskólar gegni fjölbreyttu hlutverki í samfélaginu. Þeim beri að stuðla að öflugu tónlistarlífi jafnframt því að vinna að aukinni hæfni, þekkingu og þroska einstaklingsins. Skólanum ber að taka tillit til mismunandi áhugasviða, getu og þroska nemenda sinna. Kennsluaðferðir og viðfangsefni  þurfa því að vera fjölbreytt og sveigjanleiki í skólastarfi er nauðsynlegur.

Auk tónfræðigreina og forskólanáms er í boði fjölbreytt hljóðfæranám svo sem píanó, gítar, söngur, fiðla, víóla, selló, þverflauta, harmoníka og kontrabassi. Nemendur sem ljúka forskólanámi við skólann hafa að öllu jöfnu forgang að hljóðfæranámi.

Mikil áhersla er lögð á samspil nemenda og hafa margvíslegir samspilshópar og hljómsveitir verið starfræktar á vegum skólans.  Tónleikahald hefur verið öflugt allt frá stofnun skólans og hafa nemendur skólans ávallt verið hvattir til að taka virkan þátt í flutningi tónlistar fyrir áheyrendur.