Námsmat

Eins og segir í aðalnámskrá er námsmat öll viðleitni til að leggja mat á árangur skólastarfs og hvernig tekist hefur að ná settum markmiðum. Megintilgangur námsmats er að örva nemendur, aðstoða þá við námið og örva til sjálfsmats. Mat þarf að vera óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Meta þarf alla þætti námsins svo sem skilning, þekkingu, leikni og framfarir. Matið þarf að gefa glögga mynd af námi og kennslu í skólum landsins.

Stigspróf

Í nýrri aðalnámskrá fyrir tónlistarskóla eru áfangaprófin kynnt. Náminu er skipt niður í grunnnám 1. – 3. stig, miðnám 4. – 5. stig og framhaldsnám 6. – 7. stig. Grunnnáminu lýkur 3.  stigi,  miðnámi með 5. stigi og framhaldsnámi með 7. stigi. Áfangaprófunum er ætlað að tryggja ákveðna festu, aðhald og lágmarkskröfur í náminu. Sérþjálfaðir prófdómarar fara á milli skóla og dæma áfangaprófin. Sjá nánar profanefnd.is

Þetta kerfi felur í sér ákveðnar breytingar frá fyrri stigaskiptingu. Stigin innan grunnnáms verða umfangsminni en fyrstu stigin í eldra kerfinu. Námstími verður eins og áður breytilegur og ræður þar mestu aldur og þroski nemandans. Í grunnnáminu er miðað við að nemandi sem byrjar 8 til 9 ára gamall geti lokið um það bil einu stigi á ári. Gera má ráð fyrir að eldri nemendur fari hraðar yfir. Í mið- og framhaldsnámi eykst umfang námsins og  lengist tíminn sem tekur að ljúka hverjum stigi að sama skapi.

Menntamálaráðuneytið gefur út námskrár fyrir einstök hljóðfæri þar sem fram koma viðmiðunarverkefni fyrir einstök stig. Stigsprófin eru flest tekin í maí en þau má einnig taka á öðrum árstíma. Þegar nemandi lýkur stigsprófi fær hann sérstakt skírteini sem birtast inn í skólaumsjónarkerfinu Speedadmin.  Tónfræði og tónheyrn eru hluti af stigsprófinu og nauðsynlegt er að ljúka prófi í þessum hliðargreinum til að stigsprófið sé fullgilt.

Grunnnám er víða metið sem val í grunnskólum. Miðnám er metið til eininga í flestum framhaldsskólum. Miðpróf fæst víða metið til 10 eininga á framhaldsskólastigi.